Stavební úpravy vodní nádrže v centru obce Benátky


VSVČ – rekonstrukce vodovodního přívodního řadu z ÚV HK na vodojemy NHK


Zadní Mostek – splašková kanalizace